Obchodní podmínky

Provozovatelem VR studia je Lucie Bubeníčková ičo: 88198961

Předmětem služby VR studia je pronájem herního zařízení HTC Vive a zpřístupnění vybraných aplikací a softwaru dle aktuální nabídky uvedené na webových stránkách společnosti.

Zprostředkovatel zajistí asistenci obsluhy HTC Vive zařízení. Přímým zákazníkem studia může být osoba starší 15ti let. Mladší osoby mohou
zařízení studia využívat pouze v doprovodu dospělé osoby. Minimální hranice používání herního zařízení je 5 let. Horní hranice není omezena.

Cena a případné slevy se řídí aktuálním ceníkem, který je uveřejněn na webových stránkách.

Platbu je možné provést pouze v hotovosti na přepážce provozovny. Zprostředkovatel souhlasí, že pokud mu byla řádně uhrazena částka za službu, kterou si zákazník objednal, je povinen poskytnout tuto službu.

V případě, že není možné službu uskutečnit v domluveném termínu, provozovatel včas a s časovým předstihem zákazníka informuje. Jestliže je zařízení poškozeno za nečekaných okolností provozovatel zákazníkovi umožní službu využít v jiném termínu, na kterém se spolu musí opět domluvit.

Rezervace – zákazník si může objednat službu přes rezervační formulář, e-mailem nebo telefonicky. Součástí rezervace musí být platná e-mailová adresa a platné telefonní číslo zákazníka.

Zrušení rezervace je možné pouze telefonicky minimálně 24 hodin předem.

Zákazník prohlašuje, že nemá zdravotní problémy, které by mu mohly při hraní počítačových her způsobit zdravotní újmu. VR studio nenese odpovědnost za úrazy ve VR studiu a zdravotní problémy způsobené používáním herního zařízení.

Zákazník bere na vědomí, že je zakázáno v provozovně a prostorách budovy kouřit, pít alkohol a užívat omamné a psychotropní látky.

Zákazník souhlasí, že pokud zařízení nebo příslušenství poškodí zařízení VR studia, plně tuto škodu uhradí.

Škoda na majetku zákazníka – provozovatel neručí za odložené věci zákazníků v provozovně a zákazník tímto souhlasí, že pokud mu vznikne škoda na majetku, nemůže vymáhat na provozovateli způsobenou škodu.

Provozovatel prohlašuje, že pokud budou zákazníkovi odcizeny věci v osobním vlastnictví, umožní vyšetřování v prostorách provozovny i popřípadě omezí provoz z důvodu hledání věci.

Objednáním služby zákazník souhlasí, že obchodní podmínky četl a souhlasí s nimi v každém bodě.
Provozovatel je povinen obchodní podmínky vystavit tak, aby se mohl každý zákazník s nimi seznámiti. Obchodní podmínky jsou platné od

1.3.2018

Těšíme se na Vaši návštěvu.

VR team.